Biserica Evanghelică Reformată urmează o liturghie reformată istorică modelată după liturghiile reformate din Geneva, Heidelberg sau Strasbourg din secolul al 16-lea. Practica noastră liturgică este modelată după următoarele principii:

  • principiul dialogic: în închinare Dumnezeu vorbește și noi răspundem. El ne cheamă la închinare prin cuvintele citite de slujitor și congregația răspunde prin laudă. El ne vorbește prin legea Sa citită de slujitor și congregația răspunde prin mărturisirea păcatelor. El ne vorbește prin cuvintele evangheliei citite de slujitor și prin declararea absolvirii păcatelor, iar congregația răspunde prin cântare de mulțumire. Acest tipar dialogic continuă pe tot parcursul liturghiei.
  • principiul legii și al evangheliei: liturghia face o distincție între legea lui Dumnezeu care ne arată păcatul și ne îndrumă cum să trăim și evanghelia lui Dumnezeu care este vestea bună a iertării eșecurilor noastre. Ambele cuvinte ale lui Dumnezeu sunt proclamate de fiecare dată, împreună, dar distincte deoarece au un rol distinct în viața și închinarea noastră.
  • principiul reînnoirii legământului: liturghia este un moment de reînnoire al legământului prin care poporul lui Dumnezeu își mărturisește păcatele și este primit înapoi de Dumnezeu prin harul său. Această reînnoire este pecetluită de sacramentul Sfintei Cine.
  • principiul corporativ: liturghia este o închinare comună a tuturor credincioșilor care răspund la cuvântul lui Dumnezeu rostit de slujitor care vorbește congregației în numele lui Dumnezeu. De aceea, participarea în închinare nu este prin manifestări individuale ci o participare comună.

Liturghia de dimineață

Chemare la închinare

Invocare

Primirea lui Dumnezeu

Cântec de laudă

Citirea legii

Mărturisirea păcatelor

Declararea absolvirii

Doxologia

Mărturisirea crezului

Rugăciune pastorală

Închinare cu daruri

Cântec de pregătire

Rugăciunea de iluminare

Citirea Scripturii

Predica

Sacramentul Sfintei Cine

Gloria Patri

Cântec de răspuns

Binecuvântarea