Autoritatea lui Hristos in viata noastra

 

Traim intr-o lume tot mai lipsita de autoritate. Fiecare doreste sa traiasca independent si liber, sub cat mai putina autoritate careia sa se supuna. Majoritatea statelor de azi si-au detronat regii si au instaurat in locul lor presedinti. Chiar daca lumea moderna se supune autoritatii legii, legea este o autoritate care poate fi manipulata si schimbata. Atunci cand preferintele maselor se schimba in privinte precum avortul si homosexualitatea, legea statelor se schimba. 

Acest fapt arata ca autoritatea sub care se supun astazi oameni este o autoritate determinata de preferintele lor, nu una care are o legitimitate obiectiva sau absoluta. Oamenii se supun unui acord comun la care au ajuns in societate, nu unei autoritati ce are o legitimitate exterioara si separata de preferintele sau de vointa oamenilor. 

Aceasta mentalitate a independentei, autonomiei, libertatii si democratiei moderne influenteaza de multe ori si perceptia crestinilor despre Biserica lui Hristos si Imparatia lui Dumnezeu. Putem fi siguri de un lucru: in Imparatia lui Dumnezeu nu exista democratie, ci Dumnezeu este un monarh absolut, drept si sfant care stapaneste in har asupra Bisericii Sale. 

Hristos este regele Bisericii iar noi ca si crestini suntem supusii Lui. In Imparatia lui Hristos exista o ordine stabilita de El in Biserica, dar si reprezentanti trimisi si imputerniciti de Hristos pentru a sluji poporul Sau si a instaura ordinea. Hristos a dat bisericii pastori si prezbiteri care duca mai departe mesajul Evangheliei si sa se ingrijeasca de cei ce sunt intra in cadrul Imparatiei (Efeseni 4). 

Hristos a dat autoritate trimisilor Sai. Trimisii lui Hristos au misiunea de a predica Cuvantul si de administra Sacramentele, ucenicizand oameni si plantand biserici (Matei 28:18-20). Cei ce resping trimisii lui Hristos, il resping chiar pe Insusi Hristos (Luca 10:16). Cei care primesc mesajul Evangheliei vestit de trimisii lui Hristos au parte de iertare, iar cei ce il resping raman sub condamnare (Luca 10:5-12). Judecata facuta de trimisi in numele lui Hristos si in baza poruncii Sale leaga oamenii care nu se pocaiesc de pacat si le vesteste libertatea celor ce isi regreta pacatul (Matei 18:18). 

Nu poti sa fii supus lui Hristos daca nu esti supus trimisilor Sai. A refuza cadrul stabilit de Hristos pentru viata crestina, si anume Biserica Sa, randuita dupa invataturile Sale, inseamna sa Il refuzi pe Insusi Hristos. Marturisirea de Credinta afirma acest adevar atunci cand spune: “Noi credem şi mărturisim o singură catolică sau universală Biserică, care este o congregaţie sfântă şi adunarea adevăraţilor credincioşi creştini, care aşteaptă numai de la Isus Cristos mântuirea lor deplină, fiind spălaţi şi sfinţiţi prin sângele Lui şi pecetluiţi prin Duhul Sfânt. Această Biserică a existat de la întemeierea lumii şi va fi astfel până la sfârşit, după cum rezultă din faptul că Iisus Hristos este împăratul veşnic, Care nu poate fi lipsit niciodată de slujitori.” 

In acest sens, capitolul 28 marturisirea afirma “Noi credem că, deoarece această sfântă congregaţie este adunarea celor mântuiţi şi nu există mântuire în afara ei, nimeni, indiferent de starea în care s-ar afla şi de calitatea pe care ar avea- o, nu trebuie să se izoleze pentru a trăi separat de Biserică, mulţumit de sine însuşi, ci cu toţii împreună să se adune laolaltă şi să se unească, păstrând unitatea Bisericii, supunându-se instruirii şi disciplinei sale, aplecându-şi grumazul sub jugul lui Iisus Hristos şi slujindu-şi unii altora spre zidire frăţească, potrivit cu darurile pe care le-a acordat Dumnezeu fiecăruia, ca mădulare ale aceluiaşi trup. Şi pentru ca această unitate să poată fi mai bine păstrată, este de datoria tuturor credincioşilor, în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, să se despartă de toţi cei ce nu aparţin Bisericii şi deci nu se pot ataşa acestei congregaţii, pretutindeni unde Dumnezeu a aşezat-o, chiar dacă magistraţii şi edictele imperiale li s-ar opune şi ar trebui să suporte pedepse corporale sau, în final, moartea. De aceea, toţi cei ce se retrag din Biserică, precum şi toţi cei ce nu i se alătură acţionează în contradicţie cu porunca lui Dumnezeu.” 

Trimisii lui Hristos au sarcina de a deschide si de a inchide Imparatia lui Dumnezeu, dupa cum afirma si Catehismul de la Heidelberg sumarizand invatatura biblica: 

84. Cum este închisă şi deschisă Împărăţia cerurilor prin propovăduirea Evangheliei? După porunca lui Hristos, tuturor credincioşilor în general şi fiecăruia în particular li se vesteşte şi li se confirmă în mod deschis că, atunci când primesc făgăduinţa Evangheliei cu o credinţă adevărată, toate păcatele lor le sunt realmente iertate de către Dumnezeu datorită meritelor lui Hristos. Şi, în schimb, tuturor necredincioşilor şi făţarnicilor li se vesteşte că mânia lui Dumnezeu şi osânda veşnică rămân asupra lor atât timp cât ei nu se convertesc. Dumnezeu îi va judeca pe unii şi pe alţii în această viaţă şi în cea viitoare după această mărturie a Evangheliei. 

Iisus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” După aceste vorbe a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute.” In 20:21-23 Vezi Mat 16:19. 

85. Cum este închisă şi deschisă Împărăţia cerurilor prin disciplina bisericească? După porunca lui Hristos, cei care pretinzându-se a fi creştini, promovează o învăţătură sau duc o viaţă necreştină, sunt în mai multe rânduri mustraţi frăţeşte. Dacă nu renunţă la ereziile şi la viciile lor, atunci sunt chemaţi înaintea Bisericii sau a celor care au fost rânduiţi de Biserică în acest scop. Şi dacă ei dispreţuiesc şi aceste îndemnuri, atunci sunt excluşi, prin oprirea lor de la sfintele taine, din comunitatea creştină, şi de către Dumnezeu Însuşi – din Împărăţia lui Hristos. Dar ei sunt primiţi din nou ca mădulare ale lui Hristos şi ale Bisericii, dacă promit şi manifestă o reală îndreptare. 

Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş. Adevărat vă spun, că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Mat 18:15-18 Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta, să fi fost dat afară din mijlocul vostru! Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am şi judecat, ca şi când aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În Numele Domnului Iisus, voi şi duhul meu, fiind adunaţi laolaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. 1 Cor 5:2-5 Vezi 2 Tes 3:14-15; 2 In 10-11.

A fi in Imparatia lui Hristos, supus lui Hristos si in grija lui Hristos este o mare binecuvantare. A trai independent si rebel in aceasta lume, fugind de autoritate si supunandu-te doar tie insuti mentine o continua tensiune si neliniste in inima celui care este credincios. De aceea, fiecare credincios trebuie sa asculte de invatatura lui Hristos, sa I se supuna si sa primeasca mangaierea ce o gaseste in Biserica Sa.