Carte nouă W. Robert Godfrey

Carte nouă W. Robert Godfrey

Istoria Reformei Protestante: schițe despre Luther, Calvin și mărturisirile lor este o introducere în viața bisericii din secolul al XVI-lea. Această carte își propune să demonstreze că Reforma Protestantă rămâne o mișcare vitală pentru creștinismul contemporan. Autorul acordă o atenție sporită principalilor reformatori, Luther și Calvin, dar și unor figuri istorice secundare precum Melanchton și Vermigli.

Ordinea Ecleziastică

Ordinea Ecleziastică

Ordinea ecleziastică a bisericii noastre își are originea în ordinea ecleziastică formulată de Sinodul Național din Dort al Bisericilor Reformate din Țările de Jos în anul 1618-1619. De-a lungul timpului ordinea ecleziastică a avut parte de mici modificări pentru a fi adaptată la unele circumstanțe istorice care s-au schimbat.

Libertatea religioasă și judecata divină

Întreagă epocă a modernității noastre se desfășoară sub stindardul revoluției franceze: ”liberté, égalité, fraternité!” Această libertate pe care o avem în societate se reflectă și în domeniul religios: avem libertate religioasă, fiecare poate să creadă ce vrea și să practice orice credință dorește. Dar cum se împacă această libertate religioasă cu rolul lui Hristos ca rege și judecător al universului?