Despre Rugăciunea „Tatăl Nostru”

Zaharia URsinus

 

Întrebarea 119. Cum sună aceasta? 

Răspuns: Tatăl nostru Care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!

 

Luca și Matei, în evangheliile lor, expun modelul de rugăciune prescris de Hristos. Fără îndoială, Tatăl Nostru este rugăciunea perfectă, cea mai bună și elocventă dintre cele articulate vreodată. A fost rostită de Hristos, care este înțelepciunea lui Dumnezeu, ale cărui cuvinte au fost întotdeauna auzite și care au primit mereu răspuns din partea Tatălui Său ceresc. Conține de asemenea, într-o formă succintă, toate lucrurile necesare pentru trup și suflet. Este totodată o regulă sau un tipar cu care toate rugăciunile noastre trebuie să se conformeze și să corespundă. 

Uneori apare întrebarea: „Suntem obligați să ne rugăm doar așa, fără a folosi alte cuvinte? La întrebarea precedentă răspundem că Hristos a oferit acest model, nu pentru a fi restricționați la aceste cuvinte, ci pentru a cunoaște lucrurile pe care trebuie să le cerem de la Dumnezeu și cum să le cerem. Este un model general referitor la modalitatea și lucrurile pentru care trebuie să ne rugăm. De asemenea, uneori există anumite nevoi specifice pe care trebuie să le adresăm lui Dumnezeu, după cum este scris: „Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.”, „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.”, „Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.” (Ioan 16:23, Iacov 1:5, Mat. 24:20) Aceste cuvinte însă nu se găsesc în rugăciune. Există totodată multe exemple de rugăciuni, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, care sunt formulate diferit, precum rugăciunea lui Iosafat, Solomon și Daniel, a lui Hristos, a apostolilor etc. (2 Cronici 20:6, 2 Împărați 8:15, Daniel 9:4, Ioan 17:1, Fapte 4:24) Dumnezeu a auzit și a răspuns și la aceste rugăciuni. Prin urmare, forma rugăciunii prescrise de Hristos are un caracter indiferent în ce privește cuvintele. 

Obiecția 1. Nu trebuie să pretindem că suntem mai înțelepți decât Hristos. Așadar, de vreme ce El a prescris o anumită formă de rugăciune pentru noi, trebuie să fim mulțumiți cu ea și ar trebui să fie greșit ori de câte ori folosim  altă rugăciune. 

Răspuns: Dacă Hristos într-adevăr a intenționat ca noi să folosim exclusiv această rugăciune, greșim atunci când ne abatem de la ea. Dar El nu a conceput-o pentru a ne limita la folosirea aceluiași limbaj, căci scopul Său a fost, atunci când i-a învățat pe ucenici să se roage astfel , să le facă un rezumat al lucrurilor pe care ar trebui să le cerem de la Dumnezeu în rugăciunile noastre. 

Obiecția 2. Trebuie reținut orice nu putea fi formulat mai bine. Nu este posibil ca noi să inventăm o formă mai bună de rugăciune. Așadar, trebuie să memorăm atât forma, cât și cuvintele lui Hristos.

Răspuns: Nu putem inventa o formă mai bună sau cuvinte mai potrivite pentru a exprima același sumar, care este totalul tuturor lucrurilor pe care trebuie să le căutăm în rugăciune. Aceste tipuri sau clase de beneficii pe care Hristos le-a prescris, nu pot fi prezentate într-o formă mai bună. Dar Hristos dorește să continuăm cererile noastre cu lucruri specifice și să ne rugăm pentru beneficii speciale conform nevoilor noastre. Forma prescrisă de Hristos nu este decât o serie de categorii sau titluri sub care pot fi cuprinse și adresate toate binecuvântările spirituale și temporale necesare nouă. Așadar, atunci când Hristos poruncește să ne rugăm pentru aceste beneficii generale, ne poruncește totodată să ne rugăm pentru orice lucru specific inclus în cel general. In plus, lucrurile generale trebuie să le exprimăm în mod specific, pentru a fi conduși la o apreciere a nevoii noastre. Dar pentru a face asta este nevoie să avem un anumit model de rugăciune, căci explicarea generalului de ceea ce este specific pretinde inevitabil alte forme de exprimare. Astfel Augustin afirmă că toate rugăciunile sfinților pe care le avem în Scripturi sunt cuprinse în rugăciunea „Tatăl Nostru”. Augustin de asemenea adaugă faptul că avem libertatea să rostim aceleași lucruri folosind alte cuvinte atunci când ne rugăm, dar nu ne este permis să ne rugăm pentru lucruri diferite de cele cuprinse în această rugăciune. 

 

Zaharia Ursinus (1534 - 1583) a fost teolog reformat german si unul din autorii Catehismului de la Heidelberg.