Despre Suferința lui Hristos

Zacharias URsinus 

 

37. Ce înţelegi prin acest cuvânt: a pătimit?
Că pe întreaga durată a vieţii Sale pământeşti, dar mai ales la sfârşitul ei, El a purtat în trup şi în suflet greutatea mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului întregii umanităţi, pentru ca prin suferinţele Lui şi prin unica Sa jertfă ispăşitoare să izbăvească trupul şi sufletul nostru de condamnarea veşnică şi să obţină pentru noi harul lui Dumnezeu, dreptatea şi viaţa veşnică.
 

EXPUNERE

În remarcile pe care le-am făcut asupra celei de-a doua părți a Crezului Apostolic am vorbit despre persoana mijlocitorului. Acum vom continua să discutăm despre slujba Lui, pe care o găsim în continuarea celei de-a doua diviziuni a acestuia, care vorbește despre Dumnezeu, Fiul și mântuirea noastră. În primul rând vom vorbi despre umilința lui Hristos, (prima componentă a slujbei Sale), pe care am inclus-o în al patrulea articol:

A patimit sub Pilat din Pont; a fost crucificat, a murit si a fost ingropat; a coborat in iad;

Suferința sau patimile lui Hristos se află imediat după zămislirea și nașterea Sa, iar aceasta pentru că:

1. Întreaga noastră mântuire constă în suferința și moartea Sa

2. Pentru că întreaga Sa viață a fost una de suferință și lipsă. Mai sunt și alte care pot și ar fi de folos să remarcate în istoria vieții pe care Hristos a petrecut-o pe pământ, scrisă de cei care au fost martori oculari ai evenimentelor pe care le înregistrează. 

Acesta nu doar dovedește că este Mesia cel promis, în El împlinindu-se și întâlnindu-se toate profețiile, ci are în vedere totodată umilința și ascultarea înaintea Tatălui. 

Aici vom aborda lucrurile care au legătură cu suferința lui Hristos precum: istoria suferințelor Sale care fiind în conformitate cu tot ceea ce s-a prevestit despre ea și evenimentele minunate de care au fost legate cauzele și beneficiile suferinței Sale și exemplul pe care ni-l oferă Hristos, învățându-ne că trebuie să intrăm în slavă prin suferință. 

Dar pentru expunere mai completă a Articolului vom avea în vedere mai exact: 

I. Ce trebuie să înțelegem prin termenul „suferință” sau ce a suferit Hristos?

II. Dacă a suferit în ambele naturi;

III. Ce a determinat această suferință?

IV. Care au fost cauzele finale și roadele suferințelor Sale?

 

I. CE TREBUIE SĂ ÎNȚELEGEM PRIN TERMENUL „SUFERINȚĂ” SAU CE A SUFERIT HRISTOS?

Prin „suferință” trebuie să înțelegem întrega umilință a lui Hristos sau ascultarea întregii Sale umilințe, toate nenorocirile, neputințele, durerile, chinurile și infamiile la care a fost supus pentru noi, din momentul nașterii Sale până la ceasul morții, atât în trup, cât și în suflet. Principala componentă întristărilor și agoniei sale erau chinurile sufletului, în care a simțit și îndurat mânia lui Dumnezeu împotriva păcatelor întregii umanități. Prin termenul de „suferință”, totuși trebuie să înțelegem în principal ce a avut loc în scena finală sau ultimul moment al vieții Sale în care a îndurat chinuri teribile, atât în trup, cât și în suflet,datorită păcatelor noastre. „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte”; „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”; „ Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui. (...)  Dar El era străpuns pentru păcatele noastre.” „ Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească.” (MAt. 26:38, 27:46, Is. 53:4, 5, 10).

Așadar, ce a suferit Hristos? 

1. A fost lipsit și privat de bucuria și fericirea, împreună cu toate lucrurile de care s-ar fi putut bucura.

2. Toate slăbiciunile naturiinoastre, dar fără păcat: i-a fost foame, sete, a fost lovit de durere și tristețe etc. 3. Sărăcie și lipsă extremă.