De ce mergem la biserică?

De ce mergem la biserică în fiecare duminică dimineață în loc să facem altceva? Creștinii merg la biserică pentru că, la întâlnirea bisericii, Dumnezeu le oferă binecuvântări pe care nu le pot găsi în alt loc.

De ce trebuie să mergi la biserică dacă ești creștin?

1. Ca să primești Cuvântul lui Dumnezeu. Deși Biblia poate fi citită de oricine, oriunde și oricând, Domnul Iisus Hristos nu a lăsat creștinii singuri cu Biblia ci i-a așezat în Biserică. După ce s-a înălțat la cer, Hristos a dăruit bisericii păstori-învățători (Ef. 4:11) care au fost însărcinați de apostoli să predice Evanghelia, să îi învețe pe credincioși și să vegheze asupra bisericii (2 Tim. 4:2).

Citirea individuală a Scripturilor este benefică, dar principalul mijloc pe care Hristos îl folosește pentru creșterea spirituală a creștinilor este predicarea Cuvântului de către cei ce sunt trimiși de Hristos pentru a oferi hrană spirituală bisericii.

2. Ca să primești Sacramentele instituite de Hristos. Pe lângă promisiunile pe care Dumnezeu ni le face în Cuvântul predicat, Hristos a adăugat confirmări vizibile la acele promisiuni. Prin sacramente, Dumnezeu întărește în mod vizibil și palpabil promisiunile ce ni le-a făcut. Prin Sfântul Botez și Sfânta Cină, Dumnezeu ne confirmă o realitate spirituală și invizibilă prin mijloace vizibile.

Deși Botezul este făcut o singură dată, Sfânta Cină este oferită în fiecare duminică, iar, conform cuvintelor apostolului Pavel, Cina este o împărtășire cu trupul și sângele lui Hristos care se află în cer, la dreapta lui Dumnezeu (1 Cor. 10:16). Atunci când un credincios mănâncă pâinea și bea vinul sfințit la Cină, prin lucrarea Duhului Sfânt, trupul și sângele lui Hristos sunt împărtășite credinciosului pentru ca să îl întărească în viața veșnică (Ioan 6:53-56).

3. Ca să te închini lui Dumnezeu. Deși lui Dumnezeu îi poate fi adusă închinare de către oricine, oriunde și oricând, doar la întâlnirea bisericii avem ocazia să ne închinăm lui Dumnezeu în mod public, ca biserică. Închinându-ne împreună experimentăm în mod vizibil unitatea credinței.

Atunci când ne strângem ca biserică auzim cu toții chemarea la închinare și răspundem prin închinarea noastră. Auzim legea lui Dumnezeu și ne mărturisim păcatele. Auzim evanghelia lui Hristos și ne arătăm recunoștința pentru iertarea noastră. Ne mărturisim crezul creștin în unitate cu biserica din toate veacurile. Ne rugăm pentru nevoile pe care le avem în trup și suflet. Ne arătăm dragostea prin dăruire.

4. Ca să ai parte de o odihnă cerească. Deși putem să găsim odihnă trupească în multe moduri, doar mergând la biserică te vei desprinde de agitația, cultura și alergarea în care ești scufundat zi de zi.

La întâlnirea bisericii auzi vestea cerească a iertării tale prin sângele Domnului Iisus Hristos, ești asigurat de învierea trupului tău datorită învierii lui Hristos, ai parte de o mângâiere cerească pentru necazurile pământești și te bucuri în speranța împărăției lui Dumnezeu.