Ce te așteaptă după moarte?

Ce te așteaptă după moarte? Răspunsul preferat al zilelor noastre este: nimic. Visul omului modern este exprimat foarte concis de John Lennon:

Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us, only sky

Imagine all the people living for today

Este foarte ușor să îți imaginezi, să visezi că totul se termină la mormânt. Este scenariul ideal pentru cel care vrea să trăiască în păcat. Fac ce vreau și nu trebuie să mă îngrijorez. Nu există nici o vinovăție, nici o condamnare, trăiesc cum îmi place mie. Sună perfect, nu?

Acest vis al imaginației moderne este contrazis de realitatea morții și învierii lui Hristos. Moartea și învierea lui Hristos ne arată ce se întâmplă după moarte.

Chinurile Iadului

Moartea lui Iisus Hristos pe cruce arată pedeapsa dreaptă a lui Dumnezeu pentru păcat. La cruce vedem adevărata față a păcatului. Păcatul este sub condamnarea lui Dumnezeu, vrednic de pedeapsă. Apostolul Pavel spune ”plata păcatului este moartea” (Rom. 6:23). Apostolul Ioan scrie ”cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua” (Apoc. 21:7). Însuși Hristos descrie Iadul ca locul în care ”viermele nu moare și focul nu se stinge” (Marcu 9:48), un loc al chinului veșnic și al unei muriri fără finalitate.

Masele de oameni care se află sub condamnarea lui Dumnezeu nu se îndreaptă doar spre un mormânt liniștit dintr-un cimitir frumos amenajat. Destinația este alta. În mod tragic, oamenii aleg să trăiască în răzvrătirea păcatului pentru câteva decenii, pentru ca mai apoi să își petreacă veșnicia în chinurile Iadului.

Pedepsirea oamenilor în chinurile Iadului este tragică, dar bună. Dreptatea lui Dumnezeu trebuie să fie satisfăcută, gloria lui Dumnezeu trebuie să fie menținută, iar Pământul trebuie să fie curățat de păcat. Deși știm că dreptatea lui Dumnezeu este bună, gândul pedepsirii oamenilor în chinuri veșnice ne întristează pentru că ne gândim la rude, prieteni, vecini, colegi care nu cred în Hristos, care perseverează în păcat și care se îndreaptă spre condamnarea veșnică.

În contextul acestei tragedii, învierea lui Hristos ne aduce aminte de o altă destinație:

Viața veșnică

Hristos a ispășit păcatele noastre pe cruce și apoi a înviat din morți nu doar pentru Sine ci și pentru noi. Când Hristos intervine în viața noastră prin Cuvântul și Duhul Său, lucrează credință în inima noastră, ne scoate de sub condamnarea păcatului, ne unește cu Sine și ne dă speranța sigură a vieții veșnice.

Apostolul Pavel spune: ”Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.” (Rom. 15:19-23).

Cei mântuiți de Hristos au parte de învierea Sa și vor intra în viața veșnică. Apostolul Ioan spune: ”Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. 4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” (Apoc. 21:1-5)

Viața veșnică nu este o plutire pe nori ci învierea trupurilor, viața fizică înnoită pe un pământ nou și sub un cer nou. Aceasta este siguranța creștină. Cei ce sunt ai lui Hristos nu vor rămâne în moarte ci moartea lor este doar o trecere dintr-o lume ruinată spre o lume reconstruită.

Încotro?

Ce te așteaptă după moarte? Pe toți ar trebui să ne aștepte chinurile Iadului pentru că suntem păcătoși vrednici de osândă. Dar vestea bună a morții și învierii lui Hristos ne întoarce privirile spre o altă destinație, o destinație a vieții veșnice pe care o dobândim prin credință. Nu prin rostirea cu gura a unei rugăciuni, nu prin parcurgerea superstițioasă a unor ritualuri, nu prin ștampila unei instituții, ci doar prin credința adevărată.

Fără credința adevărată, care se vede în încrederea în Dumnezeu și detestarea păcatului, nu există nici o speranță. Destinația celui necredincios și răzvrătit nu este neantul ci chinurile iadului. Este o pedeapsă justă și necesară. Dar, prin mila lui Dumnezeu, fără ca noi să merităm ceva, Hristos a murit și a înviat pentru noi. Dacă crezi în Hristos ești al Lui și la revenirea Sa vei învia pentru o viață veșnică pe un Pământ înnoit.

Pe tine ce te așteaptă după moarte?